Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > EASY

EASY

АПЛИЦИРАЈ ONLINE

12.000 МКД - 240,000 МКД
Од 6 - 48 месеци
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • 200 МКД надомест за онлајн аплицирање 
Месечни ануитети

Максимум 1 работен ден
0% за предвремена отплата
Еднократна
 • За клиенти приматели и неприматели на плата :
 • МКД 6,69% - фиксна непроменлива во текот на првата година
 • МКД 5.59% - фиксна непроменлива во текот на втората година
 • МКД 4,49% - фиксна непроменлива во текот на третата и четвртата година

 • * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,12%.

 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Вработени во институции кои се финансирани од Буџетот на РСМ
 • Вработени во јавни претпријатија
 • Вработени во Трговски друштва во државна сопственост и Трговски друштва основани од општина
 • Вработени во финансиски институции (банки, штедилници, менувачници)
 • Вработени во осигурителни компании
 • Вработени во финансиски друштва
 • Здравствени работници

Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите. Најмногу двајца кокредитобаратели .
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 60%
 • VISA Classic дебитна картичка / AMEX Point дебитна картичка – со отворање на трансакциона сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Пасивно електронско / мобилно банкарствоИнформативна пресметка

* Пресметката е направена со МКД 240.000 на 48 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 600 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.