Online Application

НАПОМЕНА: Апликацијата се пополнува на кирилица!Со пополнување на ова барање, потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити и проверени и согласен сум истите да можат да се регистрираат, обработуваат и зачувуваат во согласност со законските и подзаконските прописи и интерните акти на Силк Роуд Банка АД – Скопје. Банката има право да го одбие моето барање. Истовремено ја овластувам Силк Роуд Банка АД Скопје, наведените податоци вклучително и личните податоци (чие користење е согласно Политиката за приватност на Банката), да ги користии при вршење на работи кои произлегуваат од делокругот на нејзиното работење: обработка, следење и/или други дејствија во рамките на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица согласно Законот.

Согласен сум по испраќањето на податоците да бидам телефонски контактиран од страна на Силк Роуд Банка за комплетирање на апликацијата во телефонски разговор, како и да бидам контактиран и информиран за карактеристиките на производите/услугите на Банката.

Согласен сум во случај на одобрување на моето барање целосната документација да ја приложам во оригинал со лична посета на некоја од експозитурите на Силк Роуд Банка АД – Скопје.

Со пополнување на ова Барање, потврдувам дека:

Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката*
Не сум согласен моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности

* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности

Почитувани пред да започнете со аплицирање ве молиме да ги имате следните документи во хартиена форма потполнети и заверени:

Наведените документи ќе биде потребно да ги скенирате/фотографирате и приложите на крајот од процесот на аплицирање. Во текот на аплицирањето ќе се побара од вас да платите и апликативен трошок во износ од 200 денари.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.