Силк Роуд Банка


Силк Роуд Банка АД Скопје,
П.фах 564, Даме Груев бр.1
1000 Скопје, Р. Македонија

Електронска пошта: contact@silkroadbank.com.mk
Телефон: 389 (0)2 3251 900
Факс: +389 (0)2 3251 911
Веб страна: www.silkroadbank.com.mk
Работно време: од понеделник до петок, 08:30 - 16:30

Основана: 1993 година
Број на експозитури: 15
Вкупен број на вработени: 149 
ЕМБ: 4633148
Трансакциска сметка: 280 00000 9997565
Даночен број: 4030993229939
СВИФТ: KRSKMK2X

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање