Физички лица > Кредити > Автомобилски кредити > Автомобилски кредит за нови возила

Автомобилски кредит за нови возила

Кога размислувате за купување на нов автомобил за вашето проширено семејство или сонувате за вашиот прв автомобил, ваш прв избор нека биде автомобилскиот кредит на Силк Роуд Банка.
Кредит за физички лица за купување на секаков тип или модел на ново патничко возило.


Mинимален износ ЕУР 3.000/МКД 180.000
Максимален износ ЕУР 20.000/МКД 1.200.000
Од 12-84 месеци
 • 1,50% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 400 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање (апликативни трошоци)
 • Трошоци за запишување на залогот и осигурување на возилото
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Повеќекратна ( по доставена фактура) Вкупно одобрениот износ треба да биде искористен во тек на 1 година
Фиксна каматна стапка за првата година сметано од првата исплата. Каматната стапка се намалува со секоја нова исплата и зголемување на износот.

   ЕУР
   Сопствено учество од 25% до 50%
   EУР  7.40 % - ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи / услуги *** (6 мес.ЕУРИБОР+7.4%, минимум 7.4%). (СВТ 8,86%)* 
   EУР  7.45% -ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (6 мес.ЕУРИБОР+7.45%, минимум 7.45%). (СВТ 8.91%)*
   EУР  7.50 % - за други клиенти (6 мес.ЕУРИБОР+7.50%, минимум 7.50%). (СВТ 8,97%)*


   Сопствено учество поголемо од 50%
   ЕУР 7.30%- ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи / услуги*** (6 мес.ЕУРИБОР+7.30%, минимум 7.30%).  (СВТ 8,75)*
   ЕУР 7.40% - ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (6 мес.ЕУРИБОР+7.40%, минимум 7.40%).  (СВТ 8,86%)*
   ЕУР 7.50% (6 мес.ЕУРИБОР+7.50%,минимум 7.50%).  (СВТ 8,97%)*

   МКД
   Сопствено учество од 25% до 50%
   МКД 10%- ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи / услуги*** (НРКС+8.02%, минимум 10%). (СВТ 11,03%)**
   МКД 10.25%- ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (НРКС+8.27%, минимум 10.25%).  (СВТ 11,30%)**
   МКД 10.50% (НРКС+8.52%, минимум 10.50%). (СВТ 11,58%)** 

   Сопствено учество поголемо од 50%
   МКД 9.50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи / услуги*** (НРКС+7.52%, минимум 9.5%). (СВТ 10,47%)**
   МКД 9.75% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (НРКС+7.77%, минимум 9.75%).  (СВТ 10,75%)**
   МКД 10% (НРКС+8.02%, минимум 10%).  (СВТ 11,03%)**
 • Залог на возилото што се купува во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Меница и менична изјава
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - Банка - кредитобарател)
 • Каско осигурување на возилото и винкулација во полза на Силк Роуд Банка АД Скопје (со франшиза од ЕУР 500)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели.
Минимум сопствено учество од 25% преку трансакциска сметка
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 60% за денарски кредити и 57% за девизни кредити за вработени во јавни претпријатија и најмногу 55% за денарски кредити и 52% за девизни кредити за останати клиенти.
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да биде пензионер
 • Плата/пензија преку Силк Роуд Банка (позитивен фактор при одобрување на кредитот)
Tри работни дена (од комплетирање на целокупната документација)


* Пресметката е направена со ЕУР 20,000 на 84 месеци.

** Пресметката е направена со МКД 1,200,000 на 84 месеци.

Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.