Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Наменски потрошувачки кредит

Наменски потрошувачки кредит

https://silkroadbank.com.mk/file/List_merchants_ConsumerLoanMerchants.pdf
12.000 МКД - 300.000 МКД
Од 6 - 48 месеци
 • провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата
 • За кредити со рок на отплата до 24 месеци:
 • 3% за кредити со рок на отплата до 12 месеци
 • 5% за кредити со рок на отплата до 24 месеци
 • За кредити со рок на отплата до 48 месеци:
 • 2% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)

Месечни ануитети
0% казнена провизија за предвремена отплата
Еднократна во МКД
  За кредити со рок на отплата до 24 месеци:
 • МКД 0% (СВТ 5,80%*)
 • За кредити со рок на отплата до 48 месеци:
 • МКД 6,00% (НРКС+4.02%, минимум 6%)  (СВТ 7,28%)**
 • * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,09%.

 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет наспрема приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен или да биде пензионер
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметка
 • Пасивно електронско-мобилно банкарство
Листа на трговци


* Пресметката е направена со МКД 300.000 на 12 месеци, со 0% каматна стапка и 3% провизија за администрирање на кредит.

** Пресметката е направена со МКД 300.000 на 48 месеци, со 6% каматна стапка и 2% провизија за администрирање на кредит.


Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.