Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Направи Пауза

Направи ПаузаМинимум МКД 12,000
Максимум МКД 300,000
од 6 - 48 месеци
Максимум 3 работни дена
 • 0% провизија за администрирање на кредит, промотивно до 31.12.2022
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
Месечни ануитети
Еднократна
МКД
0% за предвремена отплата
 • За клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
  • МКД 6,00% (СВТ 6,26%)* - фиксна непроменлива во текот на целата отплата
 • За други клиенти
  • МКД 7,50% (СВТ 7,86%)* - фиксна непроменлива во текот на целата отплата 
МКД 10.00%

 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател )
 • Животното осигурување е опционо (по исплата на кредитот);
 • Кредитокоринсикот треба да биде осигуран на целиот износ на кредитот;
 • Премијата се плаќа авансно за целото времетраење на кредитот;
 • Покриени ризици со животното осигурување се:
  • Смрт
  • Смрт и трајна целосна неспособност како резултат на несреќа
 • Со настанување на осигурен случај, единствен корисник на животното осигурување е Банката, на која и се исплаќа останатиот износ на главнината на долгот на кредитобарателот спрема Банката, на одреден датум, во согласност со амортизационен план на кредитот;
 • Во случај на закаснување на враќање на кредитот, за утврдување на износот на бенефит кој треба да се исплати, на преостанатиот износ на кредитот ќе бидат додадени до 2 (две) неплатени рати како бенефит.
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Максимум два
 • Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста
 • Приходите и возраста на ко-кредитобарателите ќе се земаат во предвид при ислолнување на кредитините критериуми
 • VISA ELECTRON ENTER дебитна картичка / AMEX ENTER дебитна картичка – со отворање на трансакциона сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Пасивно електронско / мобилно банкарство
 • СМС услуга
Мрежата на Експозитури на Силк Роуд Банка АД Скопје

* Пресметката е направена со МКД 300.000 на 48 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.