Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Мајка

Мајка

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА


30.000 МКД - 600.000 МКД
од 6 - 72 месеци
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
Со секој одобрен и исплатен кредит добивате American Express кредитна картичка во висина од две месечни плати.
Покрај бескаматен грејс период до 50 денови и минимална месечна отплата од само 3% од направените трансакции во месецот, со картичката добивате и пристап до единствената Твој Бонус програма која нуди можност за поврат на средства и до 15% од износот на направените трансакции.
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Еднократна
  Фиксна непроменлива во текот на првите 18 месеци
 • МКД 4,90% - за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7% - за останати клиенти
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7,5% (НРКС+5.53%, минимум 7.5%) (СВТ 6,54%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 9,25% (НРКС+8.03%, минимум 9.25%) (СВТ 8,57%)* за останати клиенти.
 • *За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,09%.
 • Физички лица – жени државјани на РМ или странски лица со статус на резидент
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите.
Најмногу двајца кокредитобаратели.
 • Согласно со кредитна политика на банката
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 60% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 55% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.