Физички лица > Дигитални сертификати

Дигитални сертификати

Дигитални сертификати


Експозитурите на Силк Роуд Банка АД Скопје се локални регистрациони канцеларии кои издаваат КИБС дигитални сертификати Верба®, Верба К2 и Верба Про2.

КИБС дигитални сертификати се сигурносна идентификација на клиентите со цел спроведување на трансакции и активности без физичко појавување на клиентот во експозитурите на Банката или шалтерите на јавните сервиси.

Сервиси кои користат Верба сертификати се:
  • Електронски систем за јавни набавки,
  • Совет за јавни набавки,
  • EXIM,
  • Народна Банка на РМ,
  • Управа за јавни приходи,
  • Агенција за вработување на РМ,
  • Централен регистар на РМ,
  • Министерство за транспорт и врски - Издавање на Е-обренија за градење,
  • Катастар,
  • Службен весник.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање