Физички лица > Депозити > Силк Премиум

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Силк Премиум Отворениот орочен депозит ги комбинира предностите од орочување на слободните парични средства на клиентите и поволностите и привилегиите од престижната American Express Gold кредитна картичка.

Главни карактеристики на производот се:
  • Орочен депозит со исплата на камата на крај на доспевање
  • Рок: 13 или 25 месеци
  • Минимален износ: МКД 300.000 / ЕУР 5.000
  • Можност за депонирање на дополнителни средства за време на орочувањето
  • Можност за автоматско орочување
  • Каматна стапка – променлива за време на целиот период
Каматни стапки - од 16.10.2018
13 месеци25 месеци
ЕУРМКДЕУРМКД
ЕУР 5.000 - 15.000
(МКД 300.000 – МКД 900.000)
0.70% *1.20%1.20%2.10%
ЕУР 15.001 - 30.000
(МКД 900.001 – МКД 1.800.000)
0.80% *1.30%1.40%2.20%
Над ЕУР 30.001
(МКД 1.800.001)
0.90% *1.40%1.60%2.30%


*Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се валидни само за постоечките орочени депозити.

Клиентите кои се корисници на Силк Премиум депозитот, а во исто време се приматели на плата во Банката имаат можност за добивање на кредитна картичка American Express Gold, со пред-одобрен износ, во зависност од износот на орочување.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање