Физички лица > Депозити > Секој месец 12

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банкаСекој месец - камата!

Вашиот депозит орочете го на 12 месеци и подигнувајте ја Вашата камата секој месец.

Искористете ги поволните каматни стапки и остварете постојан месечен приход на Вашата сметка:
  • фиксна каматна стапка од 0,00% за денари орочени на 12 месеци. *
  • фиксна каматна стапка од 0,30% за евра орочени на 12 месеци. *


Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се валидни само за постоечките орочени депозити.. Со Секој месец депозитот добивате редовни и стабилни месечни исплати без да ги трошите Вашите вложени средства.

За орочени штедни влогови од минимум ЕУР 2.500/МКД 150.000.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање