Физички лица > Депозити > Орочен депозит 25

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


25 месеци депозитот е наменет за поединци кои би сакале да имаат постојан прилив на приход од нивите заштеди без да го намалат својот капитал на подолг рок. Производот е достапен во ЕУР и МКД за резиденти и нерезиденти.

25 месеци депозитот е орочен депозит, со опција за клиентот да одбере месечна исплата на камата или камата на крајот на периодот на орочување.

Искористете ги поволните каматни стапки и добијте:
  - за исплата на камата на крај на период на орочување
  • 1,70% за ЕУР
  • 2,45% за МКД
  - за месечна исплата на камата
  • 1,55% за ЕУР
  • 2,35% за МКД
Во случај на орочен депозит со месечна исплата на камата, доспеаната камата се депонира на трансакциската сметка на клиентот секој месец за времетраењето на орочувањето.

Во случај на орочен депозит со камата на крај на период на орочување, каматата се депонира на трансакциската сметка на клиентот на денот на доспевање на орочениот депозит.


Минимален износ за орочување е ЕУР 250/МКД 15,000. Каматните стапки се променливи.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање