Физички лица > Депозити > Секој месец 24

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Одлична можност од Силк Роуд Банка - месечна исплата на камати за депозити орочени и до 24 месеци!

За да Ви овозможиме уште поголема добивка, со Секој месец депозитот отсега имате можност да ги орочите Вашите средства на 24 месеци, а со тоа добивате уште поповолнa каматнa стапкa за вашите депозити:
  • каматна стапка од 0,00% за депозити во денари орочени на 24 месеци. *
  • каматна стапка од 0,00% за депозити во евра орочени на 24 месеци. *
  • фиксна каматна стапка од 1,40% за депозити во МКД орочени на 24 месеци. 
  • фиксна каматна стапка од 0,70% за депозити во ЕУР орочени на 24 месеци. 


Каматните стапки се важечки од 01.04.2021.
 Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се валидни само за постоечките орочени депозити. Со Секој месец добивате редовни и стабилни месечни исплати без да ги трошите Вашите вложени средства. 

За орочени штедни влогови од минимум ЕУР 2.500.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање