Физички лица > Депозити > Девизни

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Девизните депозити се водат на девизни сметки и на девизни штедни влогови.
Девизните сметки и девизните штедни влогови на домашни и странски лица се отвораат само со лични исправи за идентификација на сите шалтери на Банката.

Девизните депозити можат да бидат:
  • по видување 
  • орочени
Каматни стапки за девизни депозити - по видување
Тип / ВалутаEURUSDCHFостанати
платежни сметки по видување 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
штедни влогови по видување 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Каматни стапки за девизни депозити - со фиксна каматна стапка
Депозит/ВалутаEURUSDCHFAUD
1 месец 0,01% 0,01% 0,01% * 0,01% *
3 месец 0,03% 0,05% 0,03% * 0,03% *
6 месец 0,15% 0,15% 0,05% * 0,05% *
9 месец 0,00% 0,20% 0,07% * 0,07% *
12 месец0,40% 0,30% 0,10% * 0,10% *
13 месец0,60% - - -
24 месец0,80% - - -
36 месец1,10% - - -
60 месец1,30% - - -
Минимален износ за орочувања: ЕУР 100,00, освен за депозити орочени на 13 месеци, каде минимален износ е ЕУР 250,00
Каматни стапки за девизни депозит - со променлива каматна стапка
Рок/ВалутаEURUSDCHFAUD
6 месец*0.00%0.15%0.05%0.05%
9 месец*0.00%0.20%0.10%0.10%
12 месец*0.30%0.30%0.15%0.15%
13 месец*0.35% - - -
15 месец*0.00% - - -
18 месец*0.00% - - -
24 месец*0.60% - - -
36 месец*1.00% - - -
48 месец*1.40% - - -
60 месец*1.20% - - -
Минимален износ за орочувања: ЕУР 100,00. Други валути: соодветен износ на МКД 6.000,00
За предвремено разрочување на договор за депозит со месечна исплата на камата, депонентот е должен да ја врати исплатената месечна камата на Банката, во спротивно, Банката истата ќе ја одбие од депозитот.
Каматните стапки се важечки од 01.07.2023.
Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се важечки само за постоечките орочени депозити.

Штедните влогови се осигурани во Фондот за осигурување на депозити Скопје.
Согласно договорот, каматните стапки се фиксни.
Пресметката на каматата е според пропорционална метода.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.