Правни лица > Кредити > РАМКОВНИ КРЕДИТИ > РАМКОВНИ КРЕДИТИ

РАМКОВНИ КРЕДИТИ

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Стандарден банкарски производ на утврден износ, таканарачен лимит, во МКД или ЕУР. Важи за утврден временски период, за кој комитентот може да ги користи сите видови на банкарски производи. Рамковниот лимит е поврзан со вредноста на недвижноста или подвижните предмети кои се земени како обезбедување.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

Корисни информации

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА


Повеќе

ГАРАНЦИИ


Повеќе

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ


Повеќе

ЗЕЛЕН КРЕДИТ


Повеќе

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКА


Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање