Правни лица > Кредити > Зелен кредит > Зелен кредит

Зелен кредит


Зелен кредит од Силк Роуд Банка без трошоци за апликација и без трошок за администрирање на кредитот
Наменски потрошувачки кредит за правни лица – финасирање на проекти за користење на обновливи извори на енергија , подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на електрична енергија (за набавка и монтажа ) .


10.000 ЕУР – 500.000 ЕУР
600.000 МКД - 30.000.000 МКД

За клиенти во програмата InnovFin гарантна шема
25.000 ЕУР - 1.000.000 ЕУР
1.537.500 МКД – 60.000.000 МКД
До 120 месеци за регуларни кредити
До 120 месеци со вклучен грејс период за кредити во рамки на InnovFin гарантната шема
Еднократна или Повеќекратна ( по доставена фактура)

Кредитот се користи за конкретна намена, што значи средствата се префрлаат со платен налог на продавачот на опремата или градежните материјали преку клиентската сметка во СРБ, по доставена фактура, про-фактура или друг налог за плаќање
МКД
До 12 месеци
( плаќање на камата за време на грејс периодот)

За време на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
Минимум 20% во случај на купување опрема (по доставена фактура или про- фактура)
Кредити со парично обезбедување
 • Спред 2% во иста валута
 • Спред 3% во различна валута


Каматни стапки за регуларни кредити
 • 1. КС за кредити со обезбедување (хипотека или банкарска гаранција) Зависно од обезбедувањето референтна каматна стапка + 3,30% спред (моментално 6.55%)
 • 2. КС за кредити без обезбедување (меница, корпоративна гаранција, залог на опрема)) Зависно од обезбедувањето референтна каматна стапка + 3,70% спред(моментално 6.95%)

  Провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата на кредитот)
 • 0,50% до 0,75%% - за регуларни кредити
 • 0,75% до 1,25% - за кредити под InnovFin гарантна шема

 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци
 • Трошоци за проценка на обезбедување
Месечни или квартални ануитети
10 работни дена по комплетирање на документација
Согласно Кредитна политика за правни лица
 • Активно електронско банкарство – бесплатно
 • AMEX Gold кредитна картичка со лимит МКД 90.000 без годишна чланарина за првата година за сопствениците на компанијата апликантИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

Корисни информации

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Кредити за обртни сретства


Повеќе

Гаранции


Повеќе

Инвестициони кредити


Повеќе

Рамковни кредити


Повеќе

Дозволено пречекорување на сметка


Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.