Правни лица > Кредити > Дозволено пречекорување на сметка > Дозволено пречекорување на сметка

Дозволено пречекорување на сметка


Дозволено пречекорување на трансакциска сметка за правни лица
Производот Дозволено пречекорување е наменет за фирми (постоечки клиенти на Банката) кои имаат потреба од финансиски средства за финансирање на краткорочни обртни средства, ликвидносни потреби и сл.


Минимум активни 2 години
Клиенти на Банката минимум 1 година
Компании кои работат со профит во последните 2 години
Минимален годишен промет на трансакциски сметки во во СРБ за последната година на износ од Еур 60.000,00
Компании во А и Б класификации во кредитниот регистар на НБРМ
Клиенти кои немаат повеќе од 1 блокада на сметка за последните 6 месеци подолго од 10 дена
Производот Дозволено пречекорување е наменет за фирми (постоечки клиенти на Банката) кои имаат потреба од финансиски средства за финансирање накраткорочни обртни средства, ликвидносни потреби и сл.

Дозволеното пречекорување е поврзано со трансакциската сметка на компанијата и овозможува:
  1. Лимит до МКД 3.000.000
  2. Обновување на дозволеното пречекорување
  3. Месечна наплата на камата (за искористениот дел од лимитот)
  4. Износ за дозволено пречекорување – мин. МКД 120.000 - макс. МКД 3.000.000


За постоечките клиенти на Банката, дозволеното пречекорување ќе биде пред-одобрено во износ од просечен месечен промет во Банката и направени минимум 3 должи (debit) трансакции на месечно ниво во изминатите 12 месеци, независно на кредитните критериуми)

Со одобрување на дозволеното пречекорување се предодобрува AMEX Gold кредитна картичка со лимит МКД 90.000 без годишна чланарина за првата година за соптвеникот (сопствениците) на компанијата

  • НРКС + 3,76% (минимум 5,5%) – за обезебедување хипотека
  • НРКС + 5,76% (минимум 7,5%) – обезбедување меница


Се пресметува и наплатува на износот кој го надминува дозволеното пречекорување и на доспеаниот и ненаплтен износ.

*За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 28.06 и на 25.12.

  • 1% (минимум МКД 5.000) - обезбедување хипотека
  • 1,5% (минимум МКД 5.000) – обезбедување меница

- Трошоци за меница
- Нотарски трошоци (солемнизација на договор) за износ на кредит над МКД 600.000
- Трошоци за проценка на обезбедување

- профит во последните 2 години
- Вкупната кредитна изложеност (краткорочна / долгорочна) во сите банки да не надмине 60% од вкупните приходи од продажба
- ЕБИТДА да ги покрие финансиските трошоци
- Позитивен капитал (equity)
- Годишен пад на продажбата да не е повеќе од 30%
Согласно Кредитна политика за корпоративно работење

-Завршна сметка за последните 2 години со пропратни картици (120, 121, 162, 220, 221, 262 и заклучен лист со последен датум на раскнижување во 2020 год)
- Меница – солемнизација за износи МКД 120,000 - МКД 1.200,000
- Хипотека – за износи над МКД 1.200,001ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

Корисни информации

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Кредити за обртни сретства


Повеќе

Гаранции


Повеќе

Инвестициони кредити


Повеќе

Рамковни кредити


Повеќе

Зелен кредит


Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.