Силк Роуд Банка


Состав на одбори и комисии

Одбор за управување со ризициКредитна комисија за правни лица Кредитна комисија за физички лица Комисија за нефункционални кредитиКомисија за управување со актива и пасиваОдбор за надгледување на ИТ (IT Steering Committee)Комисија за управување со услуги од надворешни лица
Игор Димитров
Емил Бухов


= Претседател
= Член

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање