Штедете на паметен начин!
 
Штедете по високи каматни стапки, и додавајте и подигнувајте средства од штедниот влог, кога сакате!
 
Време е да направите еден навистина паметен потег!
Заштедете паметно, на начин што Вам Ви одговара, со Open штедните влогови од Силк Роуд Банка!
 
Одберете Open и заштедете со паметна комбинација од високи каматни стапки и флексибилни услови. Вашите средства Ви се достапни во секое време, и може да вложувате и да подигнувате средства кога Вие сакате! Едноставно, вложувајте и подигнувајте средства кога Вам Ви одговара!
 
Со Open штедните влогови Вие добивате многу привилегии:
  • Скалести каматни стапки 
  • Директен пристап до штедната сметка за да дополнувате и подигнувате средства кога и да посакате
  • Каматата од штедниот влог Ви е достапна уште првиот ден, секој следен месец
  • Првото подигнување средства во месецот е бесплатно, а секое следно изнесува МКД 150/ЕУР 2,5
  • Нема трошоци за отворање на депозитот.
 
КАМАТНИ СТАПКИ ЗА OPEN ШТЕДЕН ВЛОГ
 
 
МКД
До МКД 19.999
по видување
Од МКД 20.000 - 50.000
0,10%
Од МКД 50.001 - 180.000
0,15%
Од МКД 180.001 - 300.000
0,25%
Над МКД 300.001
0,35%
 
ЕУР
До ЕУР 349,99
по видување
Од ЕУР 350 - 800
0,05%
Од ЕУР 801 - 3.000
0,10%
Од ЕУР 3.001 - 5.000
0,15%
Над ЕУР 5.001
0,20%
 
Минимален износ за отворање на сметката е
МКД 20.000/ЕУР 350.
 
 
Размислувајте паметно - штедете со високи каматни стапки и имајте ги Вашите средства постојано на располагање!
 
Пресметка на каматата
Каматната стапка на оваа сметка е скалеста и во согласност со договорот.
Каматата зависи од расположливата сума на сметка.
Ако салдото на сметката е под МКД 20.000/ЕУР 350, ќе се примени само редовната камата по видување која е важечка во тој момент.
 
 
Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.