Твоја картичка – Твој Бонус!

 

Твој Бонус е единствена програма за поврат на средства што Ве наградува со бонус на Вашата сметка, секогаш кога ги користите кредитните картички на American Express.

Аплицирајте веднаш, уживајте при купувањето со програмата Твој Бонус и искористете ги следните предности: 

 

·          до 15% бонус на Вашата сметка во зависност од трговецот или продажното место,

·          без минимален износ за пазарување и

·          без лимит на бонус што може да ги добиете!

 

Бонусот се уплатува на Вашата American Express картичка во рок од 48 часа по извршувањето на трансакцијата и се впишува во Вашиот месечен извештај.
 

 

 

Твој Бонус програмата е валидна само за American Express кредитните картички издадени од Силк Роуд Банка АД Скопје.

 


American Express® е регистрирана трговска марка на American Express®.

Оваа картичка е издадена од Силк Роуд Банка А.Д. Скопје во согласност со лиценцата добиена од American Express®.


Информации
24 часовна поддршка:
02 3203 555