Поплаки/Коментари
Силк Роуд Банка Скопје посветува особено значење на обезбедувањето квалитет за своите клиенти. Креирање производи и давање услуги со висок квалитет е приоритет во нашето работење. Вашето мислење ни е драгоцено и ни помага секојдневно да се подобруваме и да работиме напорно за исполнување на потребите на нашите клиенти.
 
Секоја сугестија, поплака или предлог придонесува за подобар квалитет. Затоа, за нас е исклучително важно да знаеме дали сме успеале да ги исполниме Вашите очекувања или се соочувате со потешкотии користејќи ги производите и услугите на Банката.
 
Сега е едноставно. Одделот за обезбедување квалитет е задолжен да обезбеди централизирана обработка на секоја ваша поплака и ќе се погрижи да добиете соодветен одговор во најкраток можен рок.
 
Вашата поплака или коментар можете да ја доставите на следниот начин:
Заедно постигнуваме повеќе.