Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Зелен еко кредит

Зелен еко кредит

АПЛИЦИРАЈ ONLINE

И за Вас, и за природата– Зелен еко кредит, со камата од 7,18%
Еко-кредит од Силк Роуд Банка без банкарска провизија и 6 месеци грејс-период.
Грижејќи се за желбите и потребите на своите корисници, Силк Роуд Банка е посветена и на грижата за околината. Еколошката свест сe повеќе расте кај сите, и денес таа е наша заедничка обврска и одговорност!
Зелениот Еко кредит е наменски кредит за физички лица - финансирање на проекти за користење на обновливи извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на електрична енергија.12.000 МКД - 900.000 МКД
Од 6 - 95 месеци
0% за исплата
800 МКД за апликација
200 МКД за онлајн апликација
До 6 месеци ( плаќање на камата за време на грејс периодот)
За време на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Еднократна и/или повеќекратна (по доставена фактура/ри)
Варијабилна каматна стапка за цело времетраење на кредитот за приматели на плата. 
  MКД
 • 7,18% - (4,88% + НРКС, минимум 5,90%) (СВТ 7,45%) *
Варијабилна каматна стапка за цело времетраење на кредитот за неприматели на плата. 
  MКД
 • 7,68%- (5,38% + НРКС, минимум 6,40%)  (СВТ 7,98%) **

 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател)
 • Задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот или полиса за осигурување при неможност за отплата на кредитот (CPI)
 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 600.000
 • Физички лица - државјани на РСМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста . Најмногу двајца
 • Преку Зелениот Еко кредит може да се финансира набавка и инсталација на:
  • изолација на надворешни ѕидови, покрив и под
  • печки и котли на гас/биомаса
  • фотоволтаични системи
  • топлински пумпи
  • соларни колектори за топла вода
  • енергетски ефикасни прозори и врати
  • инсталација на енергетско ефикасно осветлување
  • механичка вентилација
 • Кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не биде постар од 72 години
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да е пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55%.
 • Visa Classic - со отворање на платежна сметка
 • American Express Point - со отворање на платежна сметка


* Пресметката е направена со МКД 900.000 на 95 месеци, со 0% надоместок за администрирање на кредит и 800 МКД надоместок за разгледување и обработка на барање.

** Пресметката е направена со МКД 900.000 на 95 месеци, со 0% надоместок за администрирање на кредит и 800 МКД надоместок за разгледување и обработка на барање.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.