Правни лица > InnovFin

InnovFin

Силк Роуд Банка, со цел да ја зајакне конкурентноста на компаниите во РМ, потпиша договор за соработка со Европскиот Инвестиционен Фонд (ЕИФ) и учество во InnovFin гарантната шема, кој нуди ексклузивна можност за полесен пристап до финансиите за малите и средни претпријатија преку InnovFin гарантната шема.

Финансирањето е поддржано од страна на InnovFin МСП гарантната шема, со финансиска поддршка на Европска Унија под покровителство на финансиските инструменти од “Horizon 2020” и Европскиот Фонд за Стратешки Инвестиции, во рамки на Инвестицискиот План за Европа.

InnovFin програмата е наменета за иновативни, мали и средни претрпијатија во сите економски индустрии и правни форми кои ги задоволуваат условите.

Преку InnovFin програмата, Силк Роуд Банка овозможува континуирана поддршка на развојно ориентирани клиенти и овозможува подобрување на нивната конкурентност. Програмата е насочена кон олеснување на пристапот на мали и средни претпријатија до финансии за иновативни проекти. Наменета е за развојни ориентирани компании и иновативни проекти , компании кои вложуваат во современи технологии, енергетска ефикасност и го унапредуваат своето работење.

Под иновација се подразбира инвестиција која е нова за компанијата и која придонесува за модернизација на процесите, економичност и ефикасност
ПРЕДНОСТИ
  • Кредитирање на иновативни проекти
  • Привилегирана каматна стапка


НАМЕНА НА ФИНАНСИРАЊЕ
  • Долгорочни финансирања на инвестиции во материјални и нематеријални средства
  • Среднорочни финансирања на обртен капитал за развој и ширење на бизнисот
  • Краткорочни финансирања з обртни средства поврзани со редовното работење на компаниите
ИЗНОС
  • Минимален износ од ЕУР 25.000, максимален ЕУР 1.500.000
РОК
  • Инвестициски кредити – до 120 месеци
  • Кредити за обртен капитал за развојни потреби – до 72 месеци
  • Кредити за обртен капитал со крајна отплата – до 36 месеци
  • Револвинг кредитна линија – обновување на 12 месеци до максимум 3 години


За сите детали можете да се обратите во експозитурите на Банката (линк) и Службата за корпоративно работење на тел: 3289 – 551, 3289 - 555

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање